Er blijft een tekort aan technisch personeel in de voedingsindustrie. Dit blijvende tekort aan (technisch) personeel in de voedingsindustrie beperkt de verdere groei. Dit zorgt ervoor dat ondernemers ingrijpende maatregelen moeten nemen. Er is een groot tekort aan operators, monteurs en andere technici.

Dit laat ABN AMRO weten in een rapport wat ze recent buiten hebben gebracht. Er wordt gesproken over meerdere bedrijfssectoren maar hoe zit het in de Foodsector?

De foodsector produceerde in 2018 ongeveer drie procent meer dan alle andere sectoren in ons land. Ondanks de hogere productie steeg de omzet nauwelijks. Dit is te wijten aan de dalende grondstof-prijzen over de gehele wereld. Deze prijsdaling vond voornamelijk plaats in de vleesverwerkende industrie. De prijs van varkensvlees lag namelijk een stuk lager in 2018 dan de jaren ervoor.

Volgens het rapport van ABN steeg de uitvoerwaarde van voedingsmiddelen in de eerste 9 maanden van 2018 nauwelijks (+1%). Dit komt omdat de economische groei in de eurozone tegenviel. Ruim tachtig procent van de food-export gaat naar landen binnen de EU.

De volumegroei in de Nederlandse supermarkten en horeca lag ook lager dan in 2017. Hoeveel lager is nog niet duidelijk.

Vacatures Vullen

In de foodsector wordt ook gevreesd voor een personeelstekort. Door automatisering en robotisering kan een deel worden opgevangen maar dit is aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Er zijn wel meer vacatures te vinden in het middenkader. Het invullen van deze arbeidsplaatsen is een  grote uitdaging.

Werkgevers in de foodsector zijn zich hiervan bewust. De sector wordt actief onder de aandacht gebracht bij eventuele werknemers. Voornamelijk jongeren en studenten worden gepolst door middel van voorlichtingen om voor een bepaalde studie te kiezen richting de foodsector.

ABN Amro verwacht dat de volumes in de foodsector volgend jaar met één procent toenemen.

FindTeq heeft regelmatig vacatures in de foodsector beschikbaar. Bekijk de vacature pagina.